Så stränga är straffen för vapenbrott

2018 skärptes straffskalan för bland annat grovt vapenbrott