Lena Mellin: "Innebär ett helt nytt politiskt landskap"

Aftonbladets inrikespolitiska kommentator om en regeringsuppgörelse mellan S, MP, C och L