Testar maten på ett svensk äldreboende

Mauri besöker ett äldreboende för att testa maten och hänga med pensionärer.