Vattenfall spränger träd

Efter stormen: Träd sprängs bort från elledningarna