”Ingen ville ha en blocköverskridande regering”

Debatt: Vad tycker ni om lösningen på regeringskrisen? Debatt mellan Jonna Sima och Jenny Sonesson