Prästen: ”Svenska barn tvingas gå i könsneutral orange skoluniform”

Enligt den brasilianska tv-prästen Paulo Ricardo de Azevedo tvingas svenska skolbarn gå i könsneutral orange uniform. Han tillägger att föräldrar som inte accepterar Sveriges ”totalitära genusideologi” får gå i exil.