Här slukas vattenverket av lågor efter domnioexplosion

Ett vattenverk i North Dakota, USA, slukas av lågor efter att en rad explosioner inträffat inne på anläggningen.