Oroväckande bilderna – här skadar sig Stina Nilsson

Stina Nilsson i smärtor vid målgången