40 års arbete – nu är han minister

Veterandiplomaten Hans Dahlgren (S) blir ny EU-minister i statsrådsberedningen, direkt underställd statsministern.