Får föddes med två huvuden

Föddes med 4 ögon, 3 öron och 2 munnar