Skidhoppet är inte tillräckligt högt

Hälften vågat, hälften vunnet heter det trots allt