Teslabilar kan stoppas i Sverige

Transportstyrelsen granskar bilens självuppdaterande säkerhetssystem