Nano: "Jag tappade bort mig själv"

Lyssnade på fel rådgivare efter genombrottet.