Sveriges unga muslimer får rätt till statsbidrag

Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers rätt till statsbidrag för 2017 och kommit fram till att det inte finns skäl att avslå.
Myndigheten ser heller inget skäl till att återkräva bidrag för tidigare år.