Här förs Hakeem al-Araibi till domstolsförhandlingarna

Den fängslade fotbollsspelaren stöttades av flera nationer och organisationer på måndagen