Dyker in i lugna sjön – är fullkomlig dårskap

Ser du det livsfarliga med mannens simtur?