Bakstagebikten: Vlad Reiser

"Måste man ha sex i bakgrunden när man har sex?"