Upprörd stämning vid Venezuelas gräns

Sittande president Maduro har beslutat att inte ta emot hjälpsändningar från andra länder.