”Växten” kryper på båtgolvet

Vad är det fiskaren fått upp i nätet?