Yasmin mans dödades: "Det känns oacceptabelt"

Yasmin Kaplans man Alex dödades i sitt gatukök för sex år sedan.