Bostadshus har kollapsat utanför Istanbul

Uppemot 20 personer uppges ha omkommit i samband med husraset