"Ett kontrollbehov som gör att människor far illa"

En infekterad konflikt splittrar Socialdemokraterna i Göteborg.