Överenskommelse nådd i USA

Ny stängning av statsapparaten ser ut att undvikas.