Socialdemokraternas analys om varför valet gick så dåligt

Gabriel Wikström om sitt arbete som ordförande i S valanalysgrupp