Simförbundets ordförande avgår

Aftonbladet sänder live