Mot en grönare framtid: Miljöprojekt i Kina fick framgångsrik skörd

En 20 år långt projekt visar nu upp sitt resultat.