Trumps rådgivare - Kanalernas Tv-stjärnor

Kritikerna menar att mediepersonerna har stort inflytande