Se tolken ”tolka” Obama

Protester har uppmärksammat att han inte teckentolkade på riktigt