Katastrof i Strömstedts program

”Vi fick bryta allt och utrymma”