Trumps nya försvarsgren: rymdsoldater

Ny försvarsgren - ska tas i bruk 2020