Så hjälper du till ditt barns språkutveckling

Logopederna Fredrik Hammarstedt och Jim Gustafsson tips på hur du stärker och hjälper ditt barns språkutveckling