Här är orsakerna till fordonsbränder

Läckage, kortslutningar och överhettning är kända exempel.