Omställningen som saknar motstycke i mänsklighetens historia

Överläkaren om våra mobilvanor: "Det är ett experiment"