Fick svar på remissen – åtta år senare

Johan Martinsson, från Sundsvall, fick återkoppling angående sina andningsbesvär efter nästan tio år