Wikström (L) petas från sin EU-kandidatur

Ledningen krävde att hon skulle avsäga sig styrelseuppdrag