Byborna flyr när de ser vad som kommer ner för berget

Byborna i den lilla byn Mohal Kanam Nichla i norra Indien inser faran när en gigantisk lavin forsar ner för berget.