Faceplanten är nära – då räddar han situoationen på bästa sätt

Räddar snowboardvurpan med en volt