Här räddar svenska Israa livet på ett barn

Sjuksköterskan Israa Abdalis engagemang för flyktingarna startade som volontär på Lesbos.