Här är misstänka terroristen

Livesände massakern på Facebook