Greta Thunberg under klimatmanifestationen: "Ni stjäl vår framtid"

Rörd Greta Thunberg mötte folkets jubel på Mynttorget