Ilskan mot de elektriska sparkcyklarna

Är de elektriska sparcyklarna i svenska städer för att stanna?
I Köpenhamn har de stött på patrull.