Ovanliga dansen förbluffar hundratusentals

Koreografen HOKs nummer sprids över världen.