Ingen av de som såg terrordådet live anmälde

Filmen låg uppe i 29 minuter.