De tar fram p-piller – för bägge könen

De vill skapa ett preventivmedel för bägge könen