Märkliga skofenomenet förbryllar

Aftonbladet Morgon reder ut