Experten om bensinförbud: "Tror att det är möjligt"

Klimatpolitiska rådets ordförande Ingrid Bonde anser att Lövins förslag om att förbjuda fossila bränslen är fullt genomförbart.