Kan det bli ett nytt konservativt block?

KD öppnar för att förhandla med SD