Inside svenska landslaget: Så går videoanalysen till

Sportbladet fick en unik insyn i analysarbetet