Så ser hotbilden mot Sverige ut

Försvarsministern om det ökade underrättelsehotet mot Sverige