Försvaret inför cybersoldater

Efter det ökade underrättelsehotet mot Sverige villÖB utbilda cybersoldater